Ympäristölupahakemus

Investointi – olipa kyseessä minkä suuruinen tahansa- edellyttää yleensä aina paljon paperitöitä.
Kotieläintilalla investoinnin sujuvuuden kannalta ympäristölupahakemus-prosessi on
merkittävässä roolissa; riittävän ajoissa jätetty hakemus sekä tarkasti kuvatut toimintatavat
sujuvoittavat merkittävästi hakemuksen käsittelyä sekä luvan myöntöä.

Ympäristölupahakemuksen täyttöön kuuluu
– varsinaisen hakemuksen täyttö
– liitelomakkeet, kartat ym.
– mahdollisten lisäselvitysten laadinta

Ota Yhteyttä!