Viljelysuunnittelu

Viljelysuunnittelu

Viljelysuunnittelu on vuosittain laadittava suunnitelma tilan kasvituotannon toteuttamiseen. Se on
myös voimassa olevan ympäristökorvaus-järjestelmän ravinteiden tasapainoisen käytön-
perustoimenpiteisiin sisältyvä ehto, mikäli olet ympäristökorvaukseen sitoutunut viljelijä.
Viljelysuunnittelussa pohjana ovat lakisääteiset vaatimukset, mutta siinä huomioidaan myös tilan
sisältä tulevat tarpeet.

Mikäli tilasi on karjatila, niin tärkeitä seikkoja on mm.
– karjan rehuntarve; laatu ja määrä
– lannankäytön suunnittelu
– pellon peruskunto, mm. vaihtoehtoiset maanparannusaineet
– tasapainoinen lannoitus
– kasvinsuojelu
– viljelykierto

Mikäli tilasi on kasvinviljelytila, niin tärkeitä seikkoja on mm.
– vilja- sekä erikoiskasvimarkkinat, mitä kannattaa viljellä
– mahdollisten kierrätysravinteiden hyödyntäminen, maaparannusaineet
– pellon peruskuntoa ja kannattavaa viljelyä hyödyttävä viljelykierto
– tasapainoinen lannoitus
– kasvinsuojelu

Viljelysuunnitelman yhteydessä voimme halutessasi tehdä myös lohkokohtaiset muistiinpanot.

Käytössäni on WebWisu sekä Agrineuvos-ohjelmistot

Ota Yhteyttä!