Viljelysuunnittelu

Viljelysuunnittelu

Viljelysuunnittelu on vuosittain laadittava suunnitelma tilan kasvituotannon toteuttamiseen. Ympäristökorvaus ei enää edellytä viljelysuunnitelman laatimista, mutta lohkokohtaiset muistiinpanot ovat osa ympäristökorvauksen tilakohtaisen toimenpiteen yleisiä vaatimuksia.
Viljelysuunnittelussa pohjana ovat lakisääteiset vaatimukset, mutta siinä huomioidaan myös tilan
sisältä tulevat tarpeet.

Mikäli tilasi on karjatila, niin tärkeitä seikkoja ovat mm.
– karjan rehuntarve; laatu ja määrä
– lannan käytön optimointi
– pellon peruskunto, mm. vaihtoehtoiset maanparannusaineet
– tasapainoinen lannoitus
– kasvinsuojelu
– viljelykierto

Mikäli tilasi on kasvinviljelytila, niin tärkeitä seikkoja on mm.
– vilja- sekä erikoiskasvimarkkinat, mitä kannattaa viljellä
– mahdollisten kierrätysravinteiden hyödyntäminen, maaparannusaineet
– pellon peruskuntoa ja kannattavaa viljelyä hyödyttävä viljelykierto
– tasapainoinen lannoitus
– kasvinsuojelu

Viljelysuunnitelman yhteydessä voimme halutessasi tehdä myös lohkokohtaiset muistiinpanot. Viljelysuunnitelma on mahdollista toteuttaa Neuvo 2020- palveluna.

Käytössäni on MinunmaatilaniWisu sekä Agrineuvos-ohjelmistot.

Ota Yhteyttä!