Maatalousluonnon ja maiseman hoitosuunnitelmat

Onko tilallasi vanhoja perinnebiotooppeja tai luonnonlaitumia joita edelleen hoidetaan laiduntamalla? Tiesithän, että kohteille voi hakea luonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon tukea, mikäli kohteet täyttävät tuen saannin ehdot. Myös erilaiset pellon ja metsän tai vesistön väliset reunavyöhykkeet tai metsäsaarekkeet voivat olla tukikelpoisia kohteita.

Maastokäynnin avulla kartoitetaan tilasi tukikelpoiset kohteet ja pohditaan, miten niiden hoito olisi järkevää toteuttaa.
Tuen hakua varten laaditaan sopimukseen haettaville kohteille hoitosuunnitelma, jossa huomioidaan kohteiden hoidon tarpeet maiseman- ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmista, käytännön toteutusta unohtamatta.  Palvelu sisältää

  • maastokäynnin, jonka yhteydessä keskustellaan alueiden hoidosta, hoidon tavoitteista ym.
  • tukiehdot täyttävä hoitosuunnitelma sopimuskaudelle

Sekä maastokäynti että hoitosuunnitelma on mahdollista toteuttaa Neuvo-palveluna.

Ota Yhteyttä!