Neuvo-palvelut

Neuvo- palveluilla voidaan toteuttaa laajasti erilaisia palveluja tilallesi. Neuvo-palvelut ovat viljelijälle tuettua neuvontaa, mikä tarkoittaa sitä, että maksat neuvonnan tuntihinnasta sekä matkakuluista vain arvonlisäveron. Jokaisella tilalla on käytettävissä 10 000 euroa Neuvo-palveluihin nykyisen ohjelmakauden aikana.

Voit saada Neuvo -palveluja kauttani seuraavista aihealueista:

Kestävä kehitys ja luonnonvarat:

– viljelysuunnitelma
– maan rakenteen arviointi kuoppatestin avulla, peltojen kasvukunnon parantamisen suunnittelu
– ravinnetaselaskelmat
– ehdollisuuden vaatimusten (ent. täydentävät ehdot) toteutuminen tilallasi
– ympäristökorvausehtojen toteutuminen tilallasi
– kasvinsuojelusuunnitelma kasvustohavaintoihin pohjaten
– integroidun kasvinsuojelun toteuttaminen tilallasi

Luonnon monimuotoisuus
– luomutuotannon ehdot, luomuun siirtyminen (kasvituotanto)
– luomusuunnitelma
maatalousluonnon ja maiseman hoito-sopimuskohteiden maastokartoitus sekä hoitosuunnitelmat

Maatilojen muutoskestävyys sekä kilpailukyvyn parantaminen, arvoketju
– kasvituotannon talouden tarkastelu; tuotantokustannuslaskelmat
– peltoviljelyn kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen
maatilan velvollisuudet työnantajana, työterveys ja -turvallisuus

Ota Yhteyttä!