Neuvo 2020- palvelut

Neuvo 2020- palveluilla voidaan toteuttaa laajasti erilaisia palveluja tilallesi. Neuvo-palvelut ovat viljelijälle tuettua neuvontaa, mikä tarkoittaa sitä, että maksat neuvonnan tuntihinnasta sekä matkakuluista vain arvonlisäveron. Jokaisella tilalla on käytettävissä 10 000 euroa Neuvo-palveluihin nykyisen ohjelmakauden aikana.

Voit saada Neuvo 2020-palveluja kauttani seuraavista aihealueista:

Neuvo-ympäristö:
– maan rakenteen arviointi kuoppatestin avulla
– ravinnetaselaskelmat
– täydentävien ehtojen toteutuminen tilallasi
– ympäristökorvauksen ja viherryttämistuen ehtojen toteutuminen tilallasi

Neuvo- kasvinsuojelu
– kasvinsuojelusuunnitelma kasvustohavaintoihin pohjaten
– integroidun kasvinsuojelun toteuttaminen tilallasi

Neuvo-luomu (kasvintuotanto)
– luomutuotannon ehdot, luomuun siirtyminen
– luomusuunnitelma

Neuvo- maatilojen nykyaikaistaminen sekä kilpailukyvyn parantaminen
– kasvituotannon talouden tarkastelu; tuotantokustannuslaskelmat
– koneketjujen suunnittelu sekä kustannuslaskelmat
– peltoviljelyn kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen

Ota Yhteyttä!