Viljelysuunnittelu

Kasvukauden aikainen neuvonta (kasvustokäynnit)

Kasvustolla on aina kerrottavaa. Kasvuston havainnoinnin merkitys korostuu erityisesti
äärevissä kasvuolosuhteissa. On tärkeää tehdä havainnot riittävän ajoissa, jotta havaintoihin
perustuvat oikeat viljelytoimenpiteet on mahdollista toteuttaa, ja jotta mahdollisilta ongelmilta esimerkiksi karjan ruokinnassa
vältytään.

Kasvustokäynniltä saat:
– tehtyihin havaintoihin perustuvat käytännölliset toimenpideohjeet; esim.
rikkakasvitorjunta, nurmien täydennyskylvötarpeet
– asiantuntijan vinkit mitä tulevissa viljelysuunnitelmissa kannattaa huomioida
– tukea omille ajatuksillesi ja näkemyksillesi peltoviljelysi kehittämiseen havaintojen pohjalta

Kasvustokäyntejä on mahdollista toteuttaa myös Neuvo 2020-palveluna.

Ota Yhteyttä!