Viljelysuunnittelu

Kasvukauden aikainen neuvonta (kasvustokäynnit)

Kasvustolla on aina kerrottavaa. Kasvuston havainnoinnin merkitys korostuu erityisesti
poikkeavissa kasvuolosuhteissa; tällöin on erityisen tärkeää havainnoida sekä tehdä havaintoihin
perustuvat oikeat viljelytoimenpiteet jotta mahdollisilta ongelmilta esim. karjan ruokinnassa
vältytään.

Kasvustokäynniltä saat:
– tehtyihin havaintoihin perustuvat käytännölliset toimenpideohjeet; esim.
rikkakasvitorjunta, nurmien täydennyskylvötarpeet
– asiantuntijan vinkit mitä tulevissa viljelysuunnitelmissa kannattaa huomioida
– tukea omille ajatuksillesi ja näkemyksillesi peltoviljelysi kehittämiseen havaintojen pohjalta

Ota Yhteyttä!