Nurmikartoitus

Nurmirehun tuotannon onnistumisella on suuri merkitys nautatilan kokonaistalouteen.

Hyvä satotaso sekä
rehun riittävyys ovat tärkeitä seikkoja joiden lisäksi rehun laadun tulee täyttää karjan ruokinnalliset tarpeet.
Saavutettuja tuloksia on hyvä pysähtyä aika ajoin pohtimaan ja varsinkin jos suunnitellaan esimerkiksi
toiminnan laajentamista.

Nurmikartoituksen avulla:
– saadaan kokonaisvaltainen kuva nurmiviljelyn nykytilanteesta
– asetetaan yhdessä tavoitteet nurmiviljelyn kehittämiselle
– suunnitellaan yhdessä käytännönläheiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiselle

Toteutuksen seuranta tapahtuu tarvittaessa kasvustokäynneillä, joiden ajankohta sovitaan aina erikseen.

Ota Yhteyttä!