Maan matosista

Osallistuin tänään seminaariin, jonka aiheena oli vapaasti suomennettuna ”vaikuttavatko madot maaperän kasvihuonekaasupäästöihin?” Aihetta esitteli Itä-Suomen Yliopiston ympäristö- ja biotieteiden apulaisprofessori Marja Maljanen. Maljanen oli perehtynyt ulkomaiseen meta-analyysiin (Lubbers, 2013) kyseisestä aiheesta. Meillä Suomessa tätä aihetta ei toistaiseksi ole tutkittu. Meta-analyysi oli koottu useista eri tutkimuksista, joissa oli tutkittu päästöjä hiilidioksidin […]